آموزش نصب MySQL در لینوکس

آموزش نصب MySQL در لینوکس

براي نصب و راه اندازي MySQL نياز به وجود قطعات سخت افزاري پيشرفته نيست و اين سيستم مديريت پايگاه داده ميتواند روي تمام سخت افزارهاي امروزي نصب شده و به راحتي مورد استفاده قرار بگيرد.

نصب در لينوكس

براي نصبMySQL در لينوكس بهتر است از بستههايRPM استفاده كنيد، اين بسته ها براي پايگاه هاي داده طراحي شــده اند و فقط روي برخي از نسخه هاي لينوكس قابل اجرا هستند. در حال حاضر براي برخي نسخه هاي لينوكس از جملهSuse7.3 بهتر كار ميكند.
هنگام نصبMySQL در لينوكس بايد يك گروه كاري و يك كاربر جديد براي كار با MySQL ايجاد كنيد.

دیدگاه ها بسته شده است